Cvičenia / procedúry

25min - (DIACOM prístroj). Možnosť doplniť k akýmkoľvek cvičeniam/procedúram.